Image

Troshistoriekveld i Baptistkirken


personar-Jens_Petter_Jorgensen-20131025

Onsdag 21. oktober kl 19:30

med Jens Petter Jørgensen

Troshistoren din er et verktøy du kan bruke for å gjenkjenne Guds verk i ditt eget liv. Du kan bruke den til å snakke troverdig om livet ditt med Gud og vitne om hva han har gjort i livet ditt. Den kan hjelpe det til å se det store bildet og lettere takle også de tingene i ditt liv og din historie som ikke er eller ikke har vært lett. Alle er velkommen til å bli med på denne spennende kvelden.

Troshistorien er som et vitnesbyrd, i utvidet forstand. Det er en dypere, mer omfattende, ekte og sannferdig måte å dele liv på.. Jens-Petter Jørgensen tok først med konseptet “troshistorie” til Norge, etter et studieopphold i USA på 80-tallet. Der lærte han om viktigheten av å bygge bro mellom akademisk tro og indre liv.

 – Det er ofte en stor differanse mellom livet vi lever utad og vårt indre liv. Det er først når vi kommer i dypere kontakt med vår egen virkelighet, at det åpnes for frigjørende muligheter og fornyelse av troens relasjon med Gud, utdyper Jørgensen. Han har en drøm om at menighetene nå kan få ta del i dette og oppleve virkningene av å reflektere ærlig over egen tro og eget liv sammen.

 Ærlighet på godt og vondt

– Når du arbeider med din egen troshistorie, bevisstgjøres du på hvilke personer og hendelser som har medvirket til å forme og fremme troen din – men også hva som har bidratt til å svekke den. Her har vi selvsagt ulike og sammensatte erfaringer. Noen personer og relasjoner har kanskje brakt velsignelse inn i ditt trosliv, mens andre kan ha formidlet ødeleggende bilder som gjør troens rom trange og veien videre vanskelig. Uansett hører det med til troens vekst og modning at vi våger å nærme oss sannheten om egne liv og erfaringene som har formet troen vår, sier Jørgensen. – På samme måte som troserfaringen din vil formes gjennom møter med viktige personer og hendelser, formes den også av det miljøet og den kulturen du har vært eller er en del av. 

Redskap til vekst og modning

Så lenge den kristne menigheten har eksistert, har mennesker delt sine trosvitnesbyrd med hverandre. Det som er nytt, er at dette nå gjøres mer systematisk og ledet. Det brukes både som ledertrening og som et redskap til vekst og modning blant medlemmene i menigheten, påpeker Jørgensen. Gjennom et langt liv i kristen tjeneste, har han vært borti utallige program, konsepter og aktiviteter som har hatt som mål å hjelpe troens folk med både vekst og helbredelse. 

– Jeg tror vi trenger alle verktøy og redskaper som kan hjelpe oss til større åpenhet, og til å ta imot det vi har til gode hos hverandre. Men det forutsetter at vi deler liv med hverandre. Og jeg kan med hånda på hjertet si at jeg ikke har funnet noe som åpner bedre opp for et dypere, ærligere og mer nådefullt kristent fellesskap enn når vi i en ledergruppe eller i et husfellesskap inviterer hverandre inn i hverandres livsreise. Når vi rett og slett deler troshistorien med hverandre.

tro spor jorgensen
sitatboks_3psd

Jens Petter Jørgensen er skolelagssekretæren som startet OASE bevegelsen i Norge, og som ledet denne i mer enn ti år. Han har vært Frikirkepastor og arbeider i dag som menighetsveileder i Frikirka og lærer på Ansgar Teologiske Høyskole i Kristiansand. Jens Petter er en etterspurt forkynner innen bredden av det norske kirkelandskapet.

 

Jens Petter har skrevet flere bøker, blant andre ”Åndens gjerning i liv og tjeneste”, ”Mulighetens Gud”, ”Forandring” og ”Sterk nok til å være svak”. 

 

Jens Petter talar sant om livet og er full av livsvisdom.

 

De siste femten årene har vært preget av et sykdomsbilde som kunne parkert hvem som helst, men det faktum at han, etter min oppfatning, er mer åndelig vital og moden enn noen gang, er kanskje hans sterkeste vitnesbyrd.

 

I ett intervju med Jens Petter Jørgensen i avisen Vårt Land forteller han at han er ”opptatt av å forkynne hva det gode og vanskelige livet har lært ham om å være kristen og menneske”.

Det er ingen seminaravgift, men vi vil ta opp 

en kollekt i løpet av kvelden. Det blir enkel servering på arrangementet.