Image

Lukas 6:27-36 – Elsk deres fiender, vær barmhjertige! (Jan Torland)

Jesus er fortsatt i sin radikale slettepreken og han utfordrer sine disipler og også oss på å utøve barmhjetighet og ikke søke hevn.