Image

Måltidsfellesskap med nattverd

annonse_SB-skjartorsdag_15_3
Kveldssamlingen på Skjærtorsdag har etterhvert blitt en fin tradisjon i Baptistkirken på Hana. Vi samles rundt bordet: vi spiser, snakker, lovsynger, deler vitnesbyrd og feirer nattverd.

Denne samlingen pleier å samle mange av våre baptistsøsken fra både Stavanger, Ålgård og Sandnes.

Hjertelig velkommen til et litt annerledes kveldsmøte.