Image

Lukas 5:33-39 – Ny vin i nye skinnsekker (Bjørn Egeland)

Vi er kommet til kapittel 5:33-39 der Jesus blir utfordret på hvorfor disiplene hans ikke faster. Det er også her han snakker om ny vin i nye skinnsekker.