Image

Lukas 5:27-32 – Jesus kaller tolleren Levi (Henrik Bjørshol)

Vi er i lukas 5:27-32. Jesus treffer tolleren Levi i tollboden. Når Jesus kaller ham, velger Levi umiddelbart å følge ham og forlater alt. Han arrangerer en fest der det blir en konfrontasjon med de skriftlærde og farriseerne.