Image

Lukas 4:31-44 – Jesu myndighet i ord og handling! (Dag E. Noreid)

Vi følger Jesus når han kommer til Kapernaum. Der underviser han i synagogen, han driver ut onde ånder og helbreder han Simons svigermor. Ryktet sprer seg og om kvelden kom alle i byen med sine syke og han helbreder dem. Vi lærer noen poeng om Jesu myndighet i ord og handling og hvordan dette kan være et forbilde for oss.