Image

Mannen og boka! – Lukas 1:1-4 (Dag Noreid)

Dette er del 1 av prekenserien der vi går gjennom Lukasevangeliet. Denne talen handler om personen Lukas og bokens bakgrunn og hovedtema. I tillegg har vi med to hovedpoeng fra bokens innledning i kapittel 1 og vers 1-4.