Image

Vendepunktet

Når vi gjennomlever tøffe perioder bruker vi ofte uttrykk som “å se lyset i enden av tunellen”, eller vi kan si at ting kommer til å bli bedre. Vi venter på en endring, et vendepunkt

Jesu død og oppstandelse er vendepunktet.
Påsken forteller om historiens viktigste vendepunkt. For de fleste av oss er det ikke vanskelig å innrømme at  vi har alle lyster og tilbøyeligheter som ikke lar seg temme med egen vilje. Vi erkjenner at vi har negative tendenser som skader oss selv og menneskene rundt oss. Og spørsmålet vi ender opp med er; Hvordan kan jeg bli fri?

Bibelen gir roten til disse tendensene et navn, synd. Det er et ord som vi ikke liker så godt å bruke. Ordet rettferdighet er vi mer glad i og Bibelen forteller at Gud er rettferdig og hellig. Guds hellighet og rettferdighet blir målestokken som hjelper oss til erkjennelse av egen utilstrekkelighet.

Det fantastiske med påskens budskap er at all denne skrøpeligheten eller synden i vårt liv blir lagt på Jesus. Når han dør på korset og står opp igjen, vinner han en seier over all menneskelig svakhet. Det er dette som er vendepunktet. Golgata er stedet der Jesus tar straffen for all verdens synd og overvinner løgnens og syndens far Djevelen.

Kolosserbrevet 2:15 sier:
Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset.

Løgnens og syndens far, Djevelen, er overvunnet en gang for alle. Seierherren er han som er veien, sannheten og livet, Jesus Kristus, vår Herre og frelser.

Bibelen forteller også at den kraften som reiste Jesus fra de døde, nå gir oss kraft til å leve et nytt liv. Dermed er Jesu død og oppstandelse vendepunktet som tar et oppgjør med fortiden og gir oss håp og kraft for fremtiden.

Ha en velsignet påskehøytid.