Image

Måltids og nattverdsfellesskap – Skjærtorsdag kl 18:00.

annonse_SB-skjartorsdag_14_FBPåske er vår viktigste høytid og ikke alle har hytte på fjellet, derfor er det en glede å invitere til måltids og nattverdsfellesskap i Baptistkirken, Skjærtorsdag kl 18:00.

Dette er en litt annerledes samling. Alt skjer rundt rammen av et godt brødmåltid. Vi spiser, snakker sammen, synger lovsanger, feirer nattverd og deler og lytter til hverandres tanker om og erfaringer med Jesus.

Om noen vil ha med barna har vi litt leker, spill og tegnesaker tilgjengelig om de skulle bli trøtte av å sitte til bords.

Hjertelig velkommen!