Image

Konfirmasjonstilbud i Baptistkirken – Tentro


Konfirmasjonsopplegget i Baptistkirken kalles TenTro, det er et frikirkelig alternativ til kirkelig og borgerlig konfirmasjon.

Konfirmasjon i Baptistkirken:

  • er et kurs i kristen tro. Det er åpent for alle uansett tro, kirketilhørighet eller religion. Vi tror dette er et godt tilbud for deg som kjenner baptistkirken fra før, har venner der eller bare ønsker kristen konfirmasjon.
  • er en bekreftelse — bekreftelse på at Gud har skapt deg med en hensikt og vil deg noe godt. Dette ønsker vi å formidle gjennom undervisning, fellesskap og åndelige erfaringer. Hvordan du vil forholde deg til Gud, er ditt valg.
  • er et samarbeid mellom din lokale baptistmenighet og andre baptistmenigheter fra Stavanger i vest til Skien i øst. I tillegg til tre leirer, består programmet av lokale samlinger, deltakelse på gudstjenester og i den lokale ungdomsgruppa.

Småfellesskap/undervisning

Utenom turene blir det samlinger 1-2 ganger per måned. Her blir det fokus på å ha det sosialt og å snakke sammen om viktige emner fra TenTro opplegget som angår liv og tro.

Leirer

Det er tre leirer i TenTro opplegget. En av leirene er felles for alle baptistkonfirmantene mellom Skien og Stavanger. De to siste er felles for baptistkirkene i Rogaland.

Fri fra skolen

I løpet av konfirmasjonsåret behøves tre dager fri fra skolen, to fredager og én mandag. En ferdigskrevet søknad om fritak for undervisning blir utdelt og kan leveres på skolen i august.

Avslutningsfest i Baptistkirken på Sandnes blir søndag 4. eller 11.  mai 2014 kl 11:00

Kostnad

Pris: kr. 2300,- (dekker alle utgifter på for leirer og lokale samlinger)

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon, kontakt:

Dag Eivind Noreid

pastor@sandnesbaptist.no

406 22 406

Her er infofolderen for TenTro 2014 i Sandnes Baptistmenighet:

Konf 2014 sandnes