Image

Storfint besøk!


Jeg synes at  begrepet storfint besøk er litt morsomt og rart. En slår liksom bare sammen to positive ord stor og fint og lager ett ord av det, ordet kan vi ikke finne i ordlister, men begrepet storfint besøk brukes ofte. Vi bruker det helst når en får besøk av viktige og betydningsfulle personer. Eksempler kan være når en biskop besøker en lokalmenighet eller når kongelige besøker et lokalsamfunn.

Julen handler om at jorden får storfint besøk

Den kristne julen vi nettopp har vært gjennom, feirer vi for å minnes at Jesus kom til jorden. Ikke bare kom han som gjest for en liten stund, men han som var Gud ble født som et menneske og ble oppdratt av alminnelige mennesker. Foruten englene som viste seg for hyrdene på Betlehemsmarkene og stjernen som lyste på himmelen var det ikke mye pomp og prakt som akkompagnerte Herrens ankomst til Jorden. For de aller fleste var dette en hendelse som skjedde helt ubemerket, i motsetning til når kongelige kommer på besøk til et lokalsamfunn. Like fullt er det helt sikkert at Jorden denne første julenatt fikk storfint besøk.

Verdens mest betydningsfulle person

Dette lille barnet som ble født og lagt i en krybbe var ingen hvem som helst. I juleevangeliet leser vi det som englene sa til hyrdene som var ute på markene:

Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.

Det lille barnet var mest betydningsfulle mennesket som noen gang har blitt født og som noen gang har besøkt jorden. Når han ble voksen og fullførte sin gjerning ved å dø på et kors og stå opp fra de døde, ble han til frelse for hele folket, ja for hele verden. Han er den som gir mennesket tilgivelse, nåde og håp. Han er veien, sannheten og livet. Han er den som gir oss muligheten til frelse og fellesskap med Gud.

Tur/retur Himmelen

Det som kjennetegner et besøk er vel at det har et startpunkt og et endepunkt. Jesus ble født som et menneske og levde omtrent 33 år før han ble korsfestet. Etter at han hadde stått opp fra de døde reiste han tilbake til himmelen. Før han gjorde dette gav han et løfte til sine disipler; ”Jeg skal ikke etterlate dere farløse”. Selv om hans besøk som menneske hadde et endepunkt og han reiste til Himmelen kom det også en retur.

På pinsedag kom Den Hellige Ånd som i skriften også kalles Guds Ånd og Jesu Kristi Ånd. Disiplene fikk da ny kraft og frimodighet. Den Hellige Ånd er en permanent og fastboende gjest, som blir så lenge vi ønsker å ha ham der. Selv om vi minnes det storfine besøket som skjedde for nesten 2000 år siden, kan vi fortsatt få ha storfint besøk i dag. Den samme Ånd som disiplene fikk gir Gud til alle dem som velger å ta imot nåden og tilgivelsen i Jesus Kristus.