Image

Internasjonal fest – Søndag 29. april 2012

Søndag 29. april kl 11:00 i Baptistkirken på Hana

Vi er som fellesskap velsignet med mennesker fra mange nasjoner. Vi ønsker å feire mangfoldet Gud har velsignet oss som menighet og nasjon med. Derfor er det en glede å invitere til vår første internasjonale festgudstjeneste.

Dette blir en festsamling for hele familien med søndagsskole, sang, musikk, appell og mye god mat fra mange ulike nasjoner.

Det blir også simultantolkning av talen til engelsk.