Image

Guds løvetannbarn


Løvetannbarn er et sosialfaglig populærbegrep som brukes om barn og unge som klarer seg gjennom oppveksten på tross av nesten umulige oppvekstforhold med for eksempel rus, vold, omsorgssvikt og overgrep, Ikke alle fagfolk er enige om at det er sunt å snakke om disse enkeltpersonene som tilsynelatende klarer seg godt. For tanken om at en del klarer seg godt kan bli en hvilepute for oss som individer og samfunn.

Våren er på vei

Så hva har dette med påsken å gjøre? Påsken forbinder vi ofte med at våren er på vei. Vi kan se livskreftene i naturen, vi ser at trærne skyter friske skudd og at snøklokkene stikker hodet opp av bakken. Når våren kommer proklamerer hele naturen at Jesus i påsken overvant dødskreftene og gav oss evig liv.

En av de blomstene som fascinerer  meg er løvetannen. Den ser ut til å kunne vokse under alle forhold. Den finner veien mellom brostein og de minste sprekker i asfalt. Den er et fantastisk bilde på livskraftens potensiale. Det er nettopp fra dette fenomenet løvetannbarna har fått sitt navn, de blomstrer på tross av sine dårlige vekstvilkår.

 En evig Ånd

Dette kan også være et bilde på hva som skjer når et menneske tar imot frelsen. Når vi bekjenner troen på Jesus og tar imot Guds nåde, da flytter Guds Ånd inn i våre liv. Bibelen sier at Jesus hadde en evig Ånd, som til og med overvant døden. Det er den samme kraft som flytter inn i hver den som tror på Jesus.

Romerbrevet 8:11

Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere.

Den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, Den Hellige Ånd, bor i den som tror. Denne kraften gjør at vi får et evig liv sammen med Gud, men den utgjør en forskjell også her og nå. Vi får kraft til å møte og å takle livet sånn som det er. Et Guds barn har en evig og utømmelig kraftkilde som Gud selv har lagt ned i dem, Den Hellige Ånd. Denne kraftkilden vil gi oss håp, trøst og styrke når det stormer og livet oppleves som krevende. Det er en kilde av livskraft som kan få oss til å vokse og blomstre under alle forhold. Vi får være Guds løvetannbarn.

Ha en velsignet påskehøytid!