Image

Minneord til Sigmund Berge

Bildet er tatt når Sigmund i august mottok vannprisen 2011

Den 16. november 2011 døde Sigmund Berge. Vi i Sandnes Baptistmenighet mistet en kjær venn og trofast og engasjert medarbeider gjennom flere tiår. Vi publiserer her et minneord om ham:

Sigmund Berge er død, 58 år gammel. Et aktivt og innholdsrikt liv tok så alt for tidlig slutt den 16. november 2011

Helt fra han var barn, var han en del av fellesskapet i Sandnes Baptistmenighet. Han fulgte med mor og far som var trofast å se der, mor ofte ved pianokrakken. Der fant også Sigmund sin plass, selv om han trakterte en rekke andre instrumenter. I tillegg til å spille, var han leder for både menighetskor, ungdomskor og lovsangsgruppe. Han satte også sammen ulike instrumentalgrupper, og han var tålmodig utholdende i opplæring av unge som ønsket å spille i møtene.

Sigmund var en musikalsk begavelse, – og hadde-  i tillegg en sjelden formidlingsevne. Han maktet å berøre oss ved sin musikk. Aldri lød fellessangen så fulltonig og sterk som når Sigmund satt ved flygelet eller orgelet.

Fellesskapet ble også beriket av hans positivitet, optimisme, pågangsmot og løsningsvilje. Det kom særlig til uttrykk da han satt i byggekomite for ny kirke og i menighetsråd.

Han brukte små ord om seg selv og sin innsats, men store og gode ord om andre.

Hans ukuelige optimisme og livsglede merket vi  særlig godt i de siste 3 ½ år mens han  levde med kreftdiagnose. Beskjeden fra legehold var klar, sykdommen var uhelbredelig. Men Sigmund trakk seg ikke tilbake i sturende selvmedlidenhet Han  forble trofast mot de oppgaver han hadde i kirka, han var fortsatt mer opptatt av andre enn seg selv. Og han restaurerte den gamle menighetshytta i Melshei og åpnet den for ukentlige bønnemøter.

Nå er Sigmund borte. En fullsatt Høyland kirke tok det siste farvel, og frammøte viste at han hadde betydd mye for mange også utenfor menighetsfellesskapet.

Tapet er stort. Han har satt  sterke og gode avtrykk at de vil prege både fellesskapet og mange enkeltpersoner i lang, lang tid.

I takknemlighet og savn lyser vi fred over hans minne.