Image

Nytt år! Samme muligheter!


Mange av oss lager store forsett for 2012. Vi skal trene mer, gå ned i vekt, yte mer på jobb, fokusere mer på familien eller andre store eller små forsett. Jeg hører liksom tonene fra Prøysens vise klinge i bakhodet; ”Du skal få en dag i mårå, som rein og ubrukt står. Med blanke ark og fargestifter tel.”

Om du er litt sånn som meg, så er det ikke alltid vi klare å følge opp disse forsettene. Det forekommer langt oftere at jeg ikke klarer det. Det nye året representerer egentlig ikke nye muligheter. Det handler om at vi nå har en blank kalender som gjør at vi kan nullstille oss og igjen fokusere på noen av de samme mulighetene som vi hadde i 2011.

Prosess er bedre enn skippertak!

Jeg jobber best på inspirasjon, og aller best under press. Dette er en stor utfordring for meg. Jeg vet at jeg ikke trenger å finne opp spenstige nye forsett, jeg har mange gamle som jeg kan børste støvet av og gå på med friskt mot. Jeg har de samme mulighetene som i 2011, kanskje jeg skal fokusere på å gjøre noe av det som jeg begynte på i 2011, enda bedre i 2012.

Jeg liker best å jobbe med ting som har en endelig dato og et endelig mål. Det er liksom ikke så spennende med de vante pågående prosessene som trenger å løftes opp og vedlikeholdes for å beholde sitt moment. Likefullt vet jeg at det er nok dette som er det viktigste. Skippertaket kan motivere oss for en kort tid, men det skaper ikke modning. Det er akkurat som med slankekurer, de er kjempemotiverende fordi du får umiddelbare og synlige resultater. På lang sikt er det vanligste resultatet at du får tilbake kiloene du mistet pluss et par bonuskilo når du går over i hverdagsrytmen igjen.

Prosess er bedre enn skippertak fordi den oftere tar tak i roten på problemet og jobber strategisk og langsiktig med endring. For å bruke slankebildet igjen; den beste slankekur er å få sunnere vaner. Så da er spørsmålet: Hvilke av dine muligheter og forsett skal du børste støvet av?

Gud er den samme i 2012 som han var i 2011.

  • Han elsker oss fortsatt og han ønsker like mye at vi skal leve enda tettere på ham og blir formet av Den Hellige Ånd, slik at vi bli mer lik Jesus.
  • Han ønsker like sterkt at de som ikke kjente Ham og Hans grenseløse kjærlighet skal få oppleve denne.
  • Han ønsker like sterkt av vi kristne skal få større omsorg og kjærlighet til hverandre.
  • Han ønsker like sterkt av vi skal fokusere på at barn og ungdom, i og utenfor våre menigheter, skal få bli disipler av ham.

Gud er konstant! Vi er underveis!

Gud forandrer seg ikke, han er evig. Vi er underveis og i forandring. Dette er samspill mellom oss selv, våre omgivelser og Guds verk i våre liv. Samtidig er du og jeg stort sett de samme i 2012 som vi var i 2011. Vi har mange av de samme bekymringer, utfordringer og lengsler, selv om vi beveger oss inn i et nytt år. Du har de samme mulighetene. Som menigheter har vi de samme mulighetene. Guds nåde er også den samme og det er den som gir oss muligheten til å forandre oss selv og våre fellesskap. Oppdraget vi som kristne har fått er det samme som for tidligere år :

 ”Gjør alle folkeslag (eller: alle slags folk) til disipler”.

Om du ennå ikke har opplevd å få oppleve og motta Guds nåde som gis gjennom troen på Jesus Kristus, så er dette det største og viktigste valget du kan ta i begynnelse av et nytt år. For alle oss om allerede har mottatt Guds nåde er utfordringen denne: Grip muligheten til å sette i gang gode prosesser både i eget liv og menighetsfellesskapet du er en del av. Mulighetene er de samme, Bibelen omtaler dette som ferdiglagte gjerninger, og Guds nåde er nok for å føre oss inn i og lede oss gjennom disse.

Jeg ønsker dere alle et riktig godt og velsignet nytt år!

Dag Eivind