Image

Jesus kommer!


Vi har akkurat gått inn i desember måned og mine to små jenter er ekstra utålmodige når de våkner om morgenen. Det er et spørsmål av brennende viktighet som må besvares fort: Hva er det i kalenderen i dag? De har fått med seg at vi venter på julen og vi prøver etter beste evne å forklare at det er mer enn kalenderluker og julegaver det handler om. Vi venter på Jesu fødsel.

En av kirkeårets tekster for tredje søndag i advent er følgende:

Jakobs brev 5:7-8

Vær da tålmodige, brødre, inntil Herren kommer! En bonde venter på jordens dyrebare grøde; han må ha tålmodighet til både høstregnet og vårregnet har falt. Så må også dere være tålmodige og ved godt mot, for Herrens komme er nær.

Verden ventet på en frelser

Jødene hadde også en forventning om at Messias skulle komme å sette dem fri fra deres politiske fangenskap. I det gamle testamentet er det mange profetier om Messias som det er ganske lett å forstå politisk. Det er kanskje ikke så rart at de færreste trodde at en gutt som ble født i en stall og en profet som døde på et kors kunne være Messias, frelserkongen.

Bibelen forteller også at en verden i mørke ventet på et himmelsk lys. Dette lyset som viste oss Guds person og hans kjærlighet, født i en enkel stall på Betlehems marker var Messias. Jesusbarnet var den frelseren som verden ventet på.

Kirken lever i en konstant adventstid

Det har gått snart to tusen år siden Jesus vandret på jorden. Vi feirer adventen og julehøytiden hvert år. Høytiden minner oss ikke bare på noe som skjedde en gang i fordums tid. Det er også en høytid der vi ser fremover. I Jakobs brev oppmuntres vi til å vente med tålmodighet. Jesus har sagt at han vil komme igjen. Jesus, Messias, det himmelske lyset vil igjen sette sine ben på vår jord.

Paulus og de første kristne gav klart uttrykk for at de forventet Jesu snare gjenkomst. En ting er sikkert. Vi er nærmere denne dagen enn det de var. Som bonden venter på den dyrebare grøde, kan vi lengte etter himmelen og den evighet som Jesus sikret oss når han døde for oss og stod opp igjen.

Derfor lever alle kristne, Kirken, i en konstant adventstid. Vi minnes hva Gud gjorde for oss når han sendte sin sønn og gav ham som en soning for all verdens synd og mørke. Vi kan glede oss over hans nåde og hans gaver hver eneste dag. Samtidig vet vi at den største gaven, det evige livet, ennå er i vente. Jesus kommer snart!

Ha en velsignet julehøytid!

Dag Eivind