Image

Celebrate Recovery

 

Celebrate Recovery er et konsept/program for alminnelige mennesker med sår, bindinger og avhengighet. Fokuset er på Evangeliet, bibelske prinsipper og fellesskap for å komme inn i frihet, og leve i frihet. En åpen samling for alle som er nysgjerrige. Passer for alle som er opptatt av ekte fellesskap, omsorg og sjelesorg.

Konseptet er utviklet av Rick Warren, Pastor i Saddleback. Det har sin bakgrunn i 12-trinns programmet som blant annet AA (anonyme alkoholikere) bruker. Videre har de med 8 bibelske prinsipper tatt ut fra saligprisningene i Jesu bergpreken.

Konseptet blir brukt av mer enn 13.000 meigheter bare i USA og er et godt redskap for den enkeltes modning i det kristne livet og et flott redskap for å nå nye med Evangeliets frigjørende kraft.

Her kan er en presentasjon som sier litt mer om seminaret vårt og konseptet:

Mer detaljert info om programmet kan du finne på www.celebraterecovery.no